Διάρκεια Τιμή
Foot Μassage 30m 10€
Κεφαλής / προσώπου 30m 15€
Αυχένα/ Πλάτης 30m 15€
Εγκυμοσύνης 1h 20€
Μυοχαλαρωτικό 1h 20€
Κυτταρίτιδας 1h 30m 25€
Σοκολατοθεραπεία 1h 30m 30€
Θαλασσοθεραπεία 1h 30m 30€
Herbal Body Treatment 1h 30m 30€
Hot stone massage 1h 30m 35€